Elektronické služby pre občanov
Oznámenie Dátového centrá obcí a miest - elektronické služby pre občanov
1
Oznamy
Pozvánka na stretnutie s Miklulášom
Zber nebezpečného odpadu dňa 25.11.2016
Elektronické služby pre občanov - oznámenie
Zber objemného odpadu dňa 26. augusta
Pozvánka na 7. ročník volejbalového turnaja
Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky
Pozvánka na 15. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 12.12.2016
Návrh VZN č. 06/2016 o zrušení VZN č. 1/2009
Návrh VZN č. 05/2016 o zrušení VZN č. 4/2008
Návrh VZN č. 04/2016 o zrušení VZN č. 3/2008
Návrh VZN 03/2016 o zrušení VZN č. 02/2008
Návrh VZN č. 02/2016 o zrušení VZN Obce Hnilec č. 3/2008
Návrh rozpočtu obce Hnilec na roky 2017 - 2019
Pozvánka na 14. zasadnutie OZ konané dňa 26.10.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 10/2016 - 03/2017