Vianočné prianie
Vianočné a novoročné prianie starostu obce
Elektronické služby pre občanov
Oznámenie Dátového centrá obcí a miest - elektronické služby pre občanov
1
2
Oznamy
Vianočné prianie starostu obce
Pozvánka na stretnutie s Mikulášom
Oznam o výkupe papiera v obci
Oznam o zbere veľkoobjemového odpadu
8. ročník volejbalového turnaja
Úradná tabuľa
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 11.12.2017
Verejná vyhláška - oznámenie o doručení listu občanovi - Martin Drajna
Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020
Návrh rozpočtového opatrenia č. 10/17
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 26.09.2017
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hnilec
Oznámenie o uložení zásielky - Krupko
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie október 2017 až marec 2018
Oznámenie o uložení zásielky