Elektronické služby pre občanov
Oznámenie Dátového centrá obcí a miest - elektronické služby pre občanov
1
2
Oznamy
8. ročník volejbalového turnaja
Pozvánka na 10. ročník Hnileckého hudobného festivalu
Zmena vedenia autobusových spojov v čase konania pretekov RALLY TATRY
Časový harmonogram Rallye Tatry 2017 a uzávierka cesty Novoveská Huta - Mlynky
Oznam pre cestujúcich o zmene odchodu spoja
Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 26.06.2017
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hnilec na rok 2017
Návrh záverečného účtu obce Hnilec za rok 2016
Závery zo 16. rokovania OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
Pozvánka na 16. zasadnutie OZ dňa 09.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 04 - 09 /2017
Verejná vyhláška - zrušenie trvalého pobytu
Verejná vyhláška - zrušenie trvalého pobytu
Oznámenie o uložení zásielky