Oznamy
Oznam o výkupe papiera v našej obci
Verejná nahrávka relácie Zahrajte mi túto
Oznam o vykonaní povinného očkovania psov a mačiek
Pozvánka na 9. ročník volejbalového turnaja
pozvánka na 11. ročník Hnileckého hudobného festivalu
Úradná tabuľa
Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Obce Hnilec
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/18 - návrh
Rozhodnutie Okresného úradu Košice o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy
Závery z 22. zasadnutia OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
Verejná vyhláška - výzva na okliesnenie a odstránenie odstránenie stromov a iných porastov.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Pozvánka na 22 zasadnutie OZ , ktoré sa bude konať dňa 07.08.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie október 2018 až marec 2019
Rozpočtové opatrenie č. 6/18.
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia