Oznamy
Pozvánka na fašiangovú zábavu.
Pozvánka na posedenie pri kapustnici.
Vianočné prianie starostu obce
Oznam o výkupe papiera v našej obci
Verejná nahrávka relácie Zahrajte mi túto
Úradná tabuľa
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ
Oznámenie o uložení zásielky
Návrh rozpočtového opatrenia Obce Hnilec č. 12/2018
Návrh rozpočtu Obce Hnilec na roky 2019 - 2021
Pozvánka na 23. zasadnutie OZ Obce Hnilec
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/18 - návrh
Rozhodnutie Okresného úradu Košice o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy
Závery z 22. zasadnutia OZ Obce Hnilec k zámeru predaja majetku
Verejná vyhláška - výzva na okliesnenie a odstránenie odstránenie stromov a iných porastov.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia