2017

34/17 - Príkazná zmluva / zverejnená dňa 22.12.2017/

33/17 - Dodatok k Zmluve o zbere odpadu - B- Nova / zverejnená dňa 22.12.2017 /

09/2017 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.11.2017 /

08/2017 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.11.2017 /

31/17 - Dohoda o zabezpečení podmienok zapracovania / zverejnená dňa 31.10.2017/

30/17 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na CVČ /zverejnená dňa 30.10.2017/

29/17 - Dohoda o zabezpečení podmienok zapracovania / zverejnená dňa 22.09.2017/

28/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov / zverejnená dňa 14.09.2017 /

06/2017 -  HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnené dňa 13.09.2017 /

05/2017 - HM -  Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 07.09.2017 /

27/17 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností /zverejnená dňa 04.09.2017 /

26/17 - Dohoda o zabezpečení podmienok zapracovania / zverejnená dňa 31.08.2017 /

04/2017 - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 24.08.2017 /

25/17 - Dodatok k zmluve o pripojení - Telekom / zverejnená dňa 24.08.2017 /

03/2017 - zmluva o nájme hrobového miesta /zverejnená dňa 14.08.2017 /

 24/17 - Nájomná zmluva na báger / zverejnená dňa 09.08.2017 /

 23/17 - Nájomná zmluva na báger / zverejnená dňa 09.08.2017 /

 22/17 Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 21/17 - Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 20/17 - Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 19/17 - Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 18/17 - Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

17/17 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb / zverejnená dňa 23.06.2017/

16/17 - Dodatok č. 18 k Zmluve o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce /zverejnené dňa 16.06.2017/

02/2017 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.05.2017/

15/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnené dňa 25.04.2017/

14/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnené dňa 25.04.2017/

13/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnené dňa 25.04.2017/

12/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnené dňa 25.04.2017/

11/2017 - Nájomná zmluva na prenájom sály / zverejnené dňa 13.04.2017 /

10/2017 - Nájomná zmluva - nájom UN / zverejnené dňa 29.03.2017 /

09/2017 - Kúpna zmluva - dom č. 165 /zverejnená dňa 22.03.2017/

08/2017 - Zmluva o skončení nájmu / zverejnená dňa 13.03.2017/

01/2017 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 09.03.2017/

07/2017 - Dodatok k zmluve č. 142/§52a/2016/ŠR/zverejnená dňa 28.02.2017/

03/2017 - V- Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 31.01.2017/

02/2017 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 31.01.2017/

01/2017 - V - Zmluva o dodávke vody / zverjnená dňa 31.01.2017/

05/17 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ / zverejnená dňa 24.01.2017/

04/17 - Poistná zmluva / zverejnená dňa 24.01.2017/

03/17 - Kúpna zmluva / zverejnená dňa 24.01.2017/

02/17 - Dodatok k zmluve o zbere odpadu / zverejný dňa 24.01.2017/

01/17 - Zmluve o zbere odpadu / zverejnená dňa 24.01.2017 /

2016

46/16 - Dohoda č. 16/44/012/146 - ÚPSVaR / zverejnená dňa 29.12.2016 /

45/16 - Dohoda č. 16/44/010/97 -ÚPSVaR / zverejnené dňa 29.12.2016/

44/16 - Príkazná zmluva  - ZUŠ Smižany / zverejnené dňa 10.12.2016/

43/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / zverejnené dňa 14.11.2016/

42/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / zverejnené dňa 14.11.2016/

41/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / zverejnené dňa 14.11.2016/

40/16 - Zmluva o dielo / zverejnená dňa 3.11.2016/

39/16 - Dohoda č. 142/§52a/2016/ŠR / zverejnená dňa 3.11.2016 /

38/16 - Darovacia zmluva / zverejnená dňa 27.10.2016/

37/16 - Dodatok k zmluve - DCOM / zverejnaná dňa 27.10.2016/

36/16 - Nájomná zmluva na hnuteľné veci / zverejnená dňa 13.10.2016/

02/2016 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 11.10.2016/

03/2016 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 11.10.2016 /

35/16 - Zmluva o dodávke elektriny / zverejná dňa 21.09.216 /

34/16 - Dohoda na zabezpečenie odbornej praxe žiakov / zverejnené dňa 21.09.2016/

33/16 - Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu / zverejnená dňa 21.9.2016 /

32/16 - Hromadná licenčná zmluva - SOZA / zverejnená dňa 30.08.2016 /

31/16 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie / zverejnená dňa 19.08.2016 /

30/16 - Príkazná zmluva - Branislav Majerčík / zverejnená dňa 06.08.2016/

29/16 - Príkazná zmluva - Oľga Wagnerová / zverejnená dňa 06.08.2016 /

28/16 - Zmluva o dielo - oprava bleskozvodov a strechy / zverejnené dňa 06.08.2016/

27/16 - Príkazná zmluva - Miroslav Leskovjanský / zverejnená dňa 06.08.2016 /

26/16 - Príkazná zmluva - Jadranka Handlovská / zverejnená dňa 05.08.2016 /

25/16 - Príkazná zmluva - Roman Bikár / zverejnená dňa 05.08.2016/

07/16 - V- Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 02.08.2016/

24/16 - Dodatok č. 16 k Zmluve o zbere odpadu - B-Nova/ zverejnené 30.6.2016/

06/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 30.06.2016 /

23/16 - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy / zverejnená dňa 27.06.2016 /

22/16 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom / zverejnená dňa 13.06.2016/

21/16 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom / zverejnená dňa 13.06.2016/

20/16 - Zmluva o prevádzkovaní systému triedeného zberu odpadov / zverejnená dňa 13.06.2016 /

05/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 27.05.2016/

 19/2016 - Zmluva o dielo - zhotovenie soc. posudku / zverejnená dňa 20.05.2016 /

 01/2016 - HM Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 20.05.2016/

 04/2016 -V- Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 10.05.2016/

03/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 27.05.2016 /

 02/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 10.05.2016 /

 18/16 - Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe/zverejnená dňa 10.05.2016/

 17/16-  Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe/zverejnená dňa 10.05.2016/

 16/16 - Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie / zverejnená dňa 10.05.2016/

 15/16 - Zmluva - Slovgram / zverejnená dňa 27.04.2016 /

 14/16 - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - ENVI-PAK / zverejnená dňa 27.04.2016/

 13/16 - Dohoda č. 23/§52/2016 / zverejnená dňa 04.04.2016 /

 12/16 - Zmluva o poskytovaní soc. služby / zverejnená dňa 04.04.2016 /

 11/16 - Zmluva o prenájme bágra / zverejnená dňa 03.04.2016 /

 10/16 - Zmluva o dodávke elektriny / zverejnená 23.03.2016 /

 09/16 - Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny / zverejnené 17.03.2016 / 

 08/16 - Zmluva o dielo - zhotovenie diela ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb
v obci Hnilec“ / zverejnené dňa 07.03.2015 /

 07/16 - Mandátna zmluva na zabezpečenie stavebného dozoru / zverejnené dňa 07.03.2016 / 

 06/16 - Kúpna zmluva - Brantner Nova / zverejnené dňa 08.03.2016 / 

 05/16 - Dodatok k dohode č. 71/2015 - ÚPSVaR / zverejnené dňa 08.03.2016 / 

 04/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / S-Telekom /zverejnené 15.02.2016 /

 03/16 - Zmluva o pripojení - výmena ističa / VSE, zverejnené dňa 15.02.2016 / Stiahnuť

 02/16 - Zmluva o dielo - vyhotovenie soc. posudku / zverejnené dňa 15.02.2016 / 

 01/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnené dňa 29.01.2016 / 

 01/16 - Poistná zmluva - poistenie majetku / zverejnené dňa 26.01.2016 / 

 

2015

Aquaspiš - dodatok / zverejnené 26.01.2016 /  Stiahnuť

Aquaspiš - zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu / zverejnené 26.01.2016 / Stiahnuť

Nájomná zmluva - SPF / zverejnené 26.01.2016 /  Stiahnuť

Dohoda - §10/ zverejnené dňa 26.01.2016 /  Stiahnuť

Dohoda §12/ zverejnené dňa 26.01.2016 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené 26.01.2016 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené dňa 26.01.2016 /  Stiahnuť

Zmluva o pripojení / zverejnené dňa 26.01.2016 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo - Pro-Ateliers / zverejnené dňa 10.12.2015 / Stiahnuť

Mandátna zmluva - Inpro Poprad, s.r.o / zverejnené dňa 7.12.2015 / Stiahnuť

Dodatok k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie / zverejnené dňa 1.12.2015 / Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti / zverejnené dňa 4.11.2015 / Stiahnuť

Zmluva o nájme hnuteľnej veci / zverejnené dňa 4.11.2015/ Stiahnuť

Zmluva o dielo / zverejnené dňa 4.11.2015/ Stiahnuť

Zmluva o dielo / zverejnené dňa 4.11.2015 / Stiahnuť

Zmluva o dielo /zverejnené dňa  4.11.2015 / Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené 4.11.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti/ zverejnené dňa 15.10.2015/  Stiahnuť

Zmluva o poskytovaní ver. služieb - Slovak Telekom, a.s./ zverejnené dňa 15.10.2015/  Stiahnuť

Príkazná zmluva - ver. obstarávanie na el. energiu/ zverejnené dňa 15.10.2015/  Stiahnuť

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti/ zverejnené dňa 1.10.2015 /  Stiahnuť

Dodatok k zmluve o pripojení k IS DCOM/ zverejnené dňa 1.10.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti / zverejnené dňa 1.10.2015/ Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti/ zverejnené dňa 1.10.2015 /  Stiahnuť

Kúpna zmluva/ zverejnené  27.8.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č . 01/2015/ zverejnené dňa 19.02.2015/  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č . 02/2015 /zverejnené dňa 19.03.2015/  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č . 03/2015/ zverejnené dňa 19.03.2015/  Stiahnuť

Zmluva o darovaní / zverejnené dňa 14.08.2015 / Stiahnuť

Zmluva o vykonaní auditu /zverejnené dňa  14.08.2015/ Stiahnuť

Hromadná licenčná zmluva - SOZA / zverejnené dňa 05.08.2015 / Stiahnuť

Príkazné zmluvy - hudobná produkcia na Hnilecký hudobný festival / zverejnené dňa 05.08.2015 / Stiahnuť

Zmluva o dielo - Ives / zverejnené dňa 30.06.2015 / Stiahnuť

Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny / zverejnené dňa 10.06.2015/ Stiahnuť

Dodatok k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadov / zverejnené dňa 10.06.2015 / Stiahnuť

Dodatok č. 2015/184609 k dohode č. 60/2014/ zverejnené dňa 28.05.2015 /  Stiahnuť

Dodatok č. 2015/184607 k dohode č. 5/2014/ zverejnené dňa 28.05.2015/  Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti / zverejnené dňa 28.05.2015 / Stiahnuť

Nájomná zmluva / zverejnené dňa 14.05.2015 / Stiahnuť

Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti/ zverejnené dňa 13.04.2015 /  Stiahnuť

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest/ zverejnené dňa 13.04.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o elektronickej komunikácii - Union/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo / zverejnené dňa 19.03.2015 / Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o úrazovom poistení/ zverejnené dňa 24.02.2015/  Stiahnuť

Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv/ zverejnené dňa 23.01.2015/  Stiahnuť

2014

Zmluva o dielo/ 22.01.2015 / Stiahnuť

Dodatok k zmluve o pripojení/ 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluva o úrazovom poistení UoZú 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluva o pripojení k informačnému systému dátového centra obcí a miest/ 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluva o nájme pozemku/ 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluva o dielo/ 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluvy o dielo/ 18.11.2014/  Stiahnuť

Hromadná licenčná zmluva/ 15.10.2014 / Stiahnuť

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt ,,7 ročník Hnileckého hudobného festivalu"/ 30.07.2014 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta 06/14/ 30.07.2014 / Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/14/ 30.07.2014 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/14/ 18.07.2014 /  Stiahnuť

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí/ 11.07.2014 /  Stiahnuť

Dodatok č. 14 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadu z obce/ 13.07.2014/ Stiahnuť

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS - §12/ 17.06.2014 /  Stiahnuť

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS - §10/ 17.6.2014 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/14/ 21.05.2014/  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/14/ 21.05.2014 / Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/14/ 21.05.2014 / Stiahnuť

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí / 9.5.2014 /  Stiahnuť

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí /9.5.2014/  Stiahnuť

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov/ 9.5.2014/ Stiahnuť

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov/ 9.5.2014 /  Stiahnuť

Dodatky k zmluvám o dodávke vody/ 10.03.2014/  Stiahnuť

Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č 5100260485S/2014/ 26.2.2014 /  Stiahnuť

Zmluva - úrazové poistenie UoZ Stiahnuť / 30.01.2014 /

Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí Stiahnuť / 16.01.2014 /

2013

Zmluva o dielo Stiahnuť/ 31.12.2013/

Zmluva o dielo Stiahnuť/31.12.2013

Dodatok k zmluve o poistení majetku Stiahnuť/31.12.2013/

Dodatok k zmluve o poistení majetku Stiahnuť / 31.12.2013 /

Zmluva - úrazové poistenie UoZ Stiahnuť/ 03.12.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2013 Stiahnuť / 19.11.2013 /

Zmluva o dielo Stiahnuť / 17.09.2013/

Zmluva o dielo Stiahnuť / 17.09.2013/

Zmluva o dielo Stiahnuť / 17.09.2013/

Zmluva o dielo Stiahnuť / 17.09.2013/

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov Stiahnuť / 10.07.2013 /

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností Stiahnuť / 10.07.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č 07/2013 Stiahnuť/ 10.07.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č 06/2013 Stiahnuť / 01.07.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č 05/2013 Stiahnuť /20.06.2013/

Zmluva o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Stiahnuť / 14.06.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2013 Stiahnuť / 30.05.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č.03/2013 Stiahnuť / 30.05.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2013 Stiahnuť / 30.05.2013 /

Darovacia zmluva Stiahnuť/ 22.05.2013 /

Dodatok ,, Zľava " k Zmluve o združenej dodávke elektriny Stiahnuť / 18.04.2013 /

Kúpna zmluva na prevodovku Stiahnuť / 08.03.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2013 Stiahnuť/ 28.02.2013/

D o d a t o k  k zmluve o zneškodňovaní odpadu Stiahnuť / 03.01.2013 /

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP Stiahnuť /06.02.2013/

D o d a t o k  k zmluve o pripojení Stiahnuť/ 28.02.2013 /

D o d a t o k  k zmluve o pripojení Stiahnuť / 28.02.2013 /