Elektronické služby pre občanov
Oznámenie Dátového centrá obcí a miest - elektronické služby pre občanov
1
Oznamy
Oznam o výkupe papiera v obci
Oznam o zbere veľkoobjemového odpadu
8. ročník volejbalového turnaja
Pozvánka na 10. ročník Hnileckého hudobného festivalu
Zmena vedenia autobusových spojov v čase konania pretekov RALLY TATRY
Úradná tabuľa
Návrh rozpočtového opatrenia č. 10/17
Pozvánka na 18. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 26.09.2017
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hnilec
Oznámenie o uložení zásielky - Krupko
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na obdobie október 2017 až marec 2018
Oznámenie o uložení zásielky
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 26.06.2017
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hnilec na rok 2017
Návrh záverečného účtu obce Hnilec za rok 2016