Dodávateľské faktúry rok 2017

Január 2017 / zverejnené dňa 13.02.2017/

Február 2017 /zverejnené dňa 13.0.32017/

Marec 2017 / zverejnené dňa 19.04.2017 /

Apríl 2017 / zverejnené dňa 29.05.2017/

Máj 2017 / zverejnené dňa 16.06.2017/

Jún 2017 / zverejnené dňa 11.07.2017/

Júl 2017 / zverejnené dňa 21.08.2017 /

August 2017 /zverejnené dňa 20.09.2017 /

September 2017 / zverejnené dňa 31.10.2017 /

Október 2017 / zverejnené dňa 16.11.2017 /

November 2017 / zverejnené dňa 18.12.2017 /

December 2017 / zverejnené dňa 16.01.2018 /