Dodávateľské faktúry rok 2017

Január 2017 / zverejnené dňa 13.02.2017/

Február 2017 /zverejnené dňa 13.0.32017/

Marec 2017 / zverejnené dňa 19.04.2017 /