Dodávateľské faktúry rok 2018

Január 2018 / zverejnené dňa 22.01.2018 /

Február 2018 / zverejnené dňa 21.03.2018 /

Marec 2018 / zverejnené dňa 23.04.2018 /

Apríl 2018 / zverejnené dňa 30.05.2018/

Máj 2018 / zverejnené dňa 14.06.2018 /

Jún 2018 / zverejnené dňa 25.07.2018 /

Júl 2018 / zverejnené dňa 30.08.2018 /

August 2018 / zverejnené dňa 11.09.2018 /

September 2018 / zverejnené dňa 18.10.2018 /

Október 2018 / zverejnené dňa 29.11.2018 /

November 2018 / zverejnené dňa 04.12.2018 /

December 2018 / zverejnené dňa 22.01.2019/

Dodávateľské faktúry rok 2017

Január 2017 / zverejnené dňa 20.02.2017/

Február 2017 /zverejnené dňa 22.0.32017/

Marec 2017 / zverejnené dňa 19.04.2017 /

Apríl 2017 / zverejnené dňa 29.05.2017/

Máj 2017 / zverejnené dňa 16.06.2017/

Jún 2017 / zverejnené dňa 11.07.2017/

Júl 2017 / zverejnené dňa 21.08.2017 /

August 2017 /zverejnené dňa 20.09.2017 /

September 2017 / zverejnené dňa 31.10.2017 /

Október 2017 / zverejnené dňa 16.11.2017 /

November 2017 / zverejnené dňa 18.12.2017 /

December 2017 / zverejnené dňa 16.01.2018 /