Kultúra

V súčasnosti v obci nie sú žiadne kultúrne spolky. Kultúrne podujatia v rámci svojich finančných možností zabezpečuje obecný úrad. Pred niekoľkými rokmi sa v čase fašiang začala organizovať fašiangová zábava. Zatiaľ o tento druh kultúrneho podujatia záujem je najmä zo strany manželských párov. 

V lete počas prázdnin sa v obci koná Hnilecký hudobný festival. S tradíciou konania festivalu začali hudobníci z Ľudovej hudby Štefana Cínu. Posledné dva roky organizoval festival obecný úrad za podpory Košického samosprávneho kraja  a z finančných prostriedkov získaných z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy. Na festivale sme videli vystúpenia známych aj menej známych umelcov a hudobníkov. Zámerom vedenia obce Hnilec je , aby sa táto kultúrna akcia v obci urdržala čo najdlhšie už aj preto, že v obci je veľmi málo kutúrnych akcií.

V čase Vianoc sa v obci organizuje stretnutie Mikuláša s deťmi, na ktorom deti dostanú mikuláške balíčky a zabavia sa pri vianočnom stromčeku.

V závere roka sa koná ešte jedna kultúrna akcia - posedenie pri vianočnej kapustnici. Je zabezpečený kultúrny program a občania sa môžu spolu stretnúť so starostom obce a bilancovať uplynulý rok.

Z hudobných telies v obci funguje Ľudová hudba Štefana Cínu www.lhsc.sk

Šport

Možnosti športu sú v obci obmedzené. K dispozícií je multifunkčné ihrisko v blízkosti budovy obecného úradu. Tu si môžte zahrať futbal, volejbal a tenis. V zime sa na ihrisku spraví klzisko a je možnosť tu korčuľovať a zahrať si hokej. Ihrisko je k dispozícii verejnosti počas celého roka.

Svojpomocne si v obci mladí vybavili posilňovňu v budove č. 11 na ulici Hámor.

Obecný úrad v lete organnizuje volejbalový turnaj. 

V obci sa koná každoročne aj futbalový turnaj .