Objednávky 2017

 Objednávka č. 01/2017 / zverejnená dňa 02.02.2017/

 Objednávka č. 02 - 05/2017 / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 Objednávka č. 6/2017 / zverejnená dňa 06.09.2017/

 Objednávka č. 7 - 8/2017 / zverejnená dňa 29.09.2017 /

 Objednávka 9-10/2017 / zverejnená dňa 28.11.2017 /

 Objednávka č. 11-13/ 2017 / zverejnená dňa 6.12.2017/

Objednávka č. 14-15/ 2017 / zverejnená dňa 13.12.2017/