Pozvánka na valné zhromaždenie podielnikov Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.
Rally Tatry - program podujatia a uzávierky ciest
Prerušenie dodávky elektriny
Hnilec - banner
Zber nebezpečného odpadu
Pozvánka na fašiangovú zábavu
Pozvánka na posedenie pri kapustnici
Vianočné prianie starostu obce
Pozvánka na stretnutie s Mikulášom
Oznam o výkupe papiera v obci