Zmena vedenia autobusových spojov v čase konania pretekov RALLY TATRY
Časový harmonogram Rallye Tatry 2017 a uzávierka cesty Novoveská Huta - Mlynky
Oznam pre cestujúcich o zmene odchodu spoja
Uzávierka cesty II/533 v dôsledku konania pretekov L RACING RALLY ROŽŇAVA
Pozvánka na fašiangovú zábavu
Pozvánka na stretnutie s Miklulášom
Zber nebezpečného odpadu dňa 25.11.2016
Elektronické služby pre občanov - oznámenie
Zber objemného odpadu dňa 26. augusta
Pozvánka na 7. ročník volejbalového turnaja