Späť

Oznam

OZNAM

Dňa 09. novembra 2017 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Medzi veľkoobjemový odpad patria veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob.

Patrí sem:

 • Starý nábytok ( kreslá, stoličky, skrine, matrace, váľandy )
 • Podlahové krytiny ( koberce, linolea )
 • Sanitárna keramika ( umývadla, vane, toalety ),
 • Ostatné ( napr. staré lyže, bicykle, matrace, zrkadlá, staré okná a pod. )

Medzi veľkoobjemový odpad nepatrí  :

 • Nebezpečný odpad ( chladničky, televízory, počítačové monitory, žiarivky a výbojky, autobatérie, práčky, farby ), 
 • Triedený odpad ( papier, sklo, plasty, železo ),
 • Kompostovateľný odpad ( tráva, lístie ),
 • Mŕtve domáce zvieratá ( tie patria do kafilérie ),
 • Bežný komunálny odpad,
 • Stavebný odpad a kamene,
 • Pneumatiky

Dôrazne žiadame občanov, aby tento odpad na určené miesto nenosili.

Objemný odpad môžete nosiť do štvrtka 09.11.2017 do 9,00 hodiny za budovu bývalej ZŠ. Odtiaľ bude odvezený na skládku odpadu.