Späť

Zber nebezpečného odpadu

Oznam
Dňa 18.05.2018 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného a veľkoobjemového  odpadu ako sú: vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, počítače monitory a rôzne iné elektrické a elektronické zariadenia, olejové filtre, žiarivky, obaly od nebezpečných látok, použité motorové oleje, batérie a akumulátory a veľkoobjemový odpad, ktorý sa nevojde do 120 l KUKA nádoby.
Tento odpad môžete nosiť do 17.05.2018 za budovu bývalej základnej školy, odtiaľ bude odvezený na skládku nebezpečného odpadu.