Povolenie vkladu vlastníckeho práva do CKN - p.č. 835/3

Povolenie vkladu vlastníckeho práva do CKN - p.č. 995 

Povolenie vkladu vlastníckeho práva do CKN 

Povolenie vkladu vlastníckeho práva do CKN - dom č. 165

Povolenie vkladu vlastníckeho práva do CKN