Povolenie vkldu vlastníckeho práva do CKN - dom č. 165

Povolenie vkladu vlastníckeho práva do CKN