Informácia o rozpočte za rok 2018 / zverejnené dňa 22.01.2018/

Rozpočet obce Hnilec na roky 2019-2021 / zverejnený dňa 22.01.2019 /

 Informácia o rozpočte za rok 2016 / zverejnené dňa 24.02.2017/

 Informácia o rozpočte za rok 2017 / zverejnené dňa 07.02.2018/

 Rozpočet obce Hnilec na roky 2018-2020 / zverejnený dňa 12.12.2017 /

 Informácia o rozpočte za rok 2016 / zverejnené dňa 24.02.2017/

Rozpočet obce Hnilec na roky 2017-2019 / zverejnený dňa 13.12.2016/

Rozpočet obce Hnilec na roky 2016 - 2018 / zverejnený dňa 14.12.2015 / 

Rozpočet obce Hnilec na roky 2015 - 2017 

Rozpočet obce na rok 2014