2018

 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za IV. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 18.01.2019/

 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za III. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 04.07.2018/

 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za II. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 04.07.2018/

 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za I. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 13.04.2018/

2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za IV. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 16.01.2018/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za III. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 30.10.2017/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za II. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 06.07.2017/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za I. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 26.04.2017/

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I.štvrťrok 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za II. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za III. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za IV. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 30.01.2017/

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za III.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní za IV.štvrťrok Stiahnuť

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za  III.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za IV.štvrťrok Stiahnuť

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za III.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za IV.štvrťrok Stiahnuť

2011

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I. štvrťrok  Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za III. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za IV. štvrťrok Stiahnuť

2012

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za III. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za IV. štvrťrok Stiahnuť