Verejná vyhláška - výzva na okliesnenie a odstránenie odstránenie stromov a iných porastov.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Pozvánka na 22 zasadnutie OZ , ktoré sa bude konať dňa 07.08.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie október 2018 až marec 2019
Rozpočtové opatrenie č. 6/18.
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ Obce Hnilec dňa 29.05.2018
Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2016-2020 - záverečné stanovisko
Rozpočtové opatrenie č. 04/18
Návrh Záverečného účtu obce Hnilec za rok 2017