Späť

Návrh VZN č. 01/2018

 Návrh VZN č. 01/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb