Späť

Návrh VZN č. 05/2016

vZN č. 05/2016 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Obce Hnilec č. 4/2008 o poskytovaní sociálnej pomoci