Späť

Návrh VZN č. 06/2016

VZN č. 06/2016 o zrušení VZN č. 1/2009 o určení zásad prevádzkovania zberného dvora