Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ

 Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hnilec dňa 12.03.2019