Späť

VZN č. 01/2017 - návrh

VZN č. 01/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hnilec - návrh