Uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2018 / zverejnené dňa 08.01.2019 /

 Uznesenia z 1. zasadnutia OZ zo dňa 27.11.2018 / zverejnené dňa 10.12.2018 /

 Uznesenia z 23. zasadnutia OZ zo dňa 29.10.2018 / zverejnené dňa 15.11.2018 /

 Závery z 23. rokovania OZ Obce Hnilec zo dňa 29.10.2018/zverejnené dňa 7.11.2018/

 Uznesenia z 22. zasadnutia OZ zo dňa 07.08..2018 / zverejnené dňa 30.08.2018 /

 Uznesenia z 21. zasadnutia OZ zo dňa 29.05.2018 / zverejnené dňa 22.06.2018 /

 Uznesenia z 20. zasadnutia OZ zo dňa 07.03.2018 / zverejnené dňa 16.04.2018/

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2017 / zverejnené dňa 05.01.2018/

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ zo dňa 26.09.2017 / zverejnené dňa 11.10.2017 /

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2017 / zverejnené dňa 04.07.2017/

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ zo dňa 09.03.2017 / zverejnené dňa 27.03.2017/

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2016 / zverejnené dňa 20.01.2017/

Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2016 / zverejnené dňa 21.11.2016/

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ zo dňa 27.07.2016 / zverejnené dňa 17.08.2016/

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ zo dňa 14.06.2016 / zverejnené dňa 23.06.2016 /

Uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 27.04.2016 / zverejnené dňa 09.05.2016 / 

Uznesenia z 10. zasadnutia OZ 

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ 

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ 

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ 

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ 

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ 

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ 

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ

Uznesenia z 23. zasadnutia OZ

Uznesenia z 22. zasadnutia OZ 

Uznesenia z 21. zasadnutia OZ 

Uznesenia z 20. zasadnutia OZ 

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ 

Uznesenia z 18. zasadnutia OZ 

Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ

Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ