Pozvánka na 21. zasadnutie OZ dňa 29.05.2018 / zverejnená dňa 24.05.2018 /

Pozvánka na 20. zasadnutie OZ dňa 07.03.2018 / zverejnená dňa 02.03.2018 /

Pozvánka na 19. zasadnutie OZ dňa 11.12.2017 / zverejnená dňa 6.12.2017 /

 Pozvánka na 18. zasadnutie OZ dňa 26.09.2017 /zverejnená dňa 21.09.2017/

 Pozvánka na 17. zasadnutie OZ dňa 26.06.2017/zverejnené dňa 09.06.2017/

 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ dňa 09.03.2017/zverejnené dňa 03.03.2017/

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ dňa 12.12.2016/zverejnené dňa 08.12.2016/

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.06.2016 / zverejnené dňa 03.06.2016/

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ dňa 27.07.2016 / zverejnené dňa 18.07.2016/