Pozvánka na 22. zasadnutie OZ dňa 07.08.2018 / zverejnená dňa 02.08.2018 /