Zmluvy 2019

01/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.1.2019/

02/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 18.01.2019/

03/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 18.01.2019/

 01/2019 - V - Zmluva o dodávke vody z VV / zverejnená dňa 23. 01.2019 /

 02/2019 - V - Zmluva o dodávke vody z VV / zverejnená dňa 23. 01.2019 /

 04/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 28.1.2019/

2018

 27/2018 - Dodatok k zmluve o zneškodnení odpadu / zverejnené dňa 13.12.2018 /

 26/2018 - Nájomná zmluva / zverejnená dňa 13.12.2018 /

 25/2018 - Darovacia zmluva /zverejnená dňa 13.12.2018/

 27/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 5.12.2018 /

 26/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta /zverejnená dňa 5.12.2018 /

 24/2018 - Zmluva o dodávke elektriny / zverejnená dňa 13.12.2018 /

 23/2018 - Kúpna zmluva o prevode pozemku / zverejná dňa 7.12.2018/

 25/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.11.2018 /

 24/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 13.11.2018 /

 22/2018 - Dodatok k zmluve - CVČ / zverejnené dňa 13.11.2018 /

 21/2018 - Zmluva o vykonaní auditu / zverejnená dňa 12.11.2018 /

 23/2018 - zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.11.2018 /

 20/2018 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb /zverejnená dňa 2.11.2018/

 19/2018 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb /zverejnená dňa 2.11.2018/

 11/2018 V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 31.10.2018/

 22/2018 - zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 29.10.2018 /

 21/2018 - zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 17.10.2018 /

 20/2018 HM - zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.10.2018 /

 19/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 05.10.2018 /

 17/2018 - Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu/zverejnená dňa 02.10.2018/

 16/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - KSK / zverejnené dňa 02.10.2018 /

 18/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 17.09.2018 /

 17/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 13.09.2018 /

 15/2018 - Hromadná licenčná zmluva / zverejnená dňa 12.09.2018 /

 16/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 03.09.2018/

 15/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 03.09.2018/

 14/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.8.2018/

 14/2018 - Kúpna zmluva na pozemok / zverejnená dňa 27.08.2018 /

 13/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 20.8.2018/

 13/2018 - Zmluva o dielo - oprava lokálnych  výtlkov a ucelených úsekov MK / zverejnená dňa 20.08.2018 /

10/2018 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 03.08.2018 /

12/2018 - Príkazná zmluva - verejné obstarávanie na dodávku el. energie / zverejnená dňa 04.07.2018 /

 12/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 28.6.2018 /

 11/2018 - HM - Zmluva onájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.06.2018 /

11/2018 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia MK / zverejnená dňa 18.06.2018 /

10/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 12.06.2018 /

09/2018 - HM- Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 25.05.2018 /

08/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 23.05.2018 /

10/2018 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom / zverejnená dňa 21.05.2018 /

09/2018Dohoda č 18/44/010/14 s ÚPSVaR / zverejnená dňa 17.05.2018 /

08/2018 - Dohoda č 18/44/012/23 s ÚPSVaR / zverejnená dňa 17.05.2018 /

07/2018Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnená dňa 15.05.2018 /

06/2018 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnená dňa 15.05.2018 /

05/2018 - Prevádzkovateľsko-sprostredkovateľská zmluva / zverejnená 21.05.2018 /

 03/2018 - Zmluva o nájme hnuteľnej veci - báger / zverejnená dňa 04.05.2018 /

07/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.04.2018/

02/2018 - Zmluva o priojení do distribučnej sústavy - VSD / zverejnená dňa 16.04.2018/

06/2018 - Hm - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.02.2018 /

05/2018 - Hm - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.02.2018 /

04/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 16.02.2018 /

03/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.01.2018 /

02/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 26.01.2018 /

01/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 26.01.2018 /

09/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 09.02.2018 /

08/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

 07/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

06/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

05/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

04/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

03/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

02/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

01/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

 01/18 - Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov / zverejnená dňa 22.01.2018 /