,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Informácia o realizáciu projektu financovaného z NFP získaného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške 75% a ŠR SR vo výške 25% rozpočtu projektu.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
Informácie k výskytu COVID - 19.
Informácie k výskytu nového výrusu COVID - 19.
1
2
3
4
5
Oznamy
Informácia o realizácii projektu s názvom: ,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Očkovanie proti COVID - 19 jednodávkovou vakcínou
Informácie k registrácii chovu ošípaných na domácu spotrebu a informácia k výskytu afrického moru ošípaných.
Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť od 01.03.2021.
Testovanie v obci Hnilec 2021
Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu obce Hnilec na roky 2022-2024.
Oznámenie o doručení doporučenej zásielky - Martin Drajna.
Nízkouhlíková stratégia obce Hnilec - 2030.
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Krupko
Pozvánka na zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 28.09.2021.
Rozpočtové opatrenie č. 7/21 - návrh.
Verejná vyhláška - doručenie zásielky
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie október 2021 až marec 2022
Oznámenie o doručení zásielky - Peter Krupko.
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 25.06.2021.