Dodávateľské faktúry rok 2022

Január 2022 / zverejnené dňa 10.02.2022 /

 Február 2022 / zverejnené dňa 10.03.2022/

 Marec 2022 / zverejnené dňa 13.04.2022/

 Apríl 2022 / zverejnené dňa 09.05.2022/

 Máj  2022 / zverejnené dňa 28.06.2022/

 Jún 2022 / zverejnené dňa 21.07.2022/

 Júl 2022 / zverejnené dňa 2.08.2022/

August 2022 / zverejnené dňa 5.9.2022/

 September 2022 / zverejnené dňa 3.10.2022/

Október 2022 / zverejnené dňa 07.11.2022/

 November 2022 / zverejnené dňa 5.12.2022/

 December 2022 / zverejnené dňa 31.01.2023/

 

Dodávateľské faktúry rok 2021

 Január 2021 / zverejnené dňa 06.04.2021 /

 Február 2021 / zverejnené dňa 06.04.2021 /

 Marec 2021 / zverejnené dňa 15.04.2021 /

 Apríl 2021 / zverejnené dňa 21.05.2021 /

 Máj 2021 / zverejnené dňa 25,.06.2021 /

 Jún 2021 / zverejnené dňa 23.07.2021 /

 Júl 2021 / zverejnené dňa 09.08.2021 /

 August 2021 / zverejnené dňa 06.09.2021 /

 September 2021 / zverejnené dňa 14.10.2021 /

 Október 2021 / zverejnené dňa 14.11.2021 /

 November 2021 / zverejnené dňa 29.12.2021 /

 December 2021 / zverejnené dňa 18.01.2022 /

 

Dodávateľské faktúry rok 2016

Január 2016 / zverejnené dňa 28.01.2016 /

Február 2016 / zverejnené dňa 23.03.2016 /

Marec 2016 / zverejnené dňa 07.04.2016 /

Apríl 2016 / zverejnené dňa 18.05.2016 /

Máj 2016 / zverejnené dňa 14.06.2016/

Jún 2016 / zverejnené dňa 11.07.2016 /

Júl 2016 / zverejnené dňa 17.08.2016 /

August 2016 / zverejnené dňa 9.9.2016/

September 2016 / zverejnené dňa 31.10.2016/

Október 2016 / zverejnené dňa 24.11.2016/

November 2016 / zverejnené dňa 28.12.2016/

December 2016 / zverejnené dňa 18.01.2017/

Dodávateľské faktúry rok 2017

Január 2017 / zverejnené dňa 20.02.2017/

Február 2017 /zverejnené dňa 22.0.32017/

Marec 2017 / zverejnené dňa 19.04.2017 /

Apríl 2017 / zverejnené dňa 29.05.2017/

Máj 2017 / zverejnené dňa 16.06.2017/

Jún 2017 / zverejnené dňa 11.07.2017/

Júl 2017 / zverejnené dňa 21.08.2017 /

August 2017 /zverejnené dňa 20.09.2017 /

September 2017 / zverejnené dňa 31.10.2017 /

Október 2017 / zverejnené dňa 16.11.2017 /

November 2017 / zverejnené dňa 18.12.2017 /

December 2017 / zverejnené dňa 16.01.2018 /

Dodávateľské faktúry rok 2018

Január 2018 / zverejnené dňa 22.01.2018 /

Február 2018 / zverejnené dňa 21.03.2018 /

Marec 2018 / zverejnené dňa 23.04.2018 /

Apríl 2018 / zverejnené dňa 30.05.2018/

Máj 2018 / zverejnené dňa 14.06.2018 /

Jún 2018 / zverejnené dňa 25.07.2018 /

Júl 2018 / zverejnené dňa 30.08.2018 /

August 2018 / zverejnené dňa 11.09.2018 /

September 2018 / zverejnené dňa 18.10.2018 /

Október 2018 / zverejnené dňa 29.11.2018 /

November 2018 / zverejnené dňa 04.12.2018 /

December 2018 / zverejnené dňa 22.01.2019/

Dodávateľské faktúry rok 2019

 Január 2019 / zverejnené dňa 31.01.2019 /

 Február 2019 /zverejnené dňa 28.02.2019 /

 Marec 2019 /zverejnené dňa 01.04.2019 /

 Apríl 2019 /zverejnené dňa 20.05.2019 /

 Máj 2019 /zverejnené dňa 19.06.2019 /

 Jún 2019 /zverejnené dňa 19.07.2019 /

 Júl 2019 / zverejnené dňa 28.08.2019 /

 August 2019 / zverejnené dňa 27.09.2019 /

 September 2019 / zverejnené dňa 31.10.2019/

 Október 2019 / zverejnené dňa 30.11.2019/

 November 2019 / zverejnené dňa 27.12.2019/

 December 2019 / zverejnené dňa 28.01.2020/

Dodávateľské faktúry rok 2020

 Január 2020 / zverejnené dňa 28.02.2020 /

 Február 2020 /zverejnené dňa 28.02.2020 /

 Marec 2020 /zverejnené dňa 30.04.2020 /

 Apríl 2020 /zverejnené dňa 29.05.2020 /

 Máj 2020 /zverejnené dňa 29.06.2020 /

 Jún 2020 /zverejnené dňa 17.07.2020 /

 Júl 2020 /zverejnené dňa 17.08.2020 /

 August 2020 /zverejnené dňa 11.09.2020 /

 September 2020 /zverejnené dňa 13.10.2020 /

 Október 2020 /zverejnené dňa 10.11.2020 /

 November 2020 /zverejnené dňa 08.01.2021 /

  December 2020 /zverejnené dňa 08.01.2021 /