Táto časť web stránky slúži na zverejňovanie dlžníkov obce.