Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.
Informácia o realizácii projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.," finančne podporeného Košickým samosprávnym krajom.
,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Informácia o realizáciu projektu financovaného z NFP získaného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vo výške 75% a ŠR SR vo výške 25% rozpočtu projektu.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
Informácia o realizácii projektu podporeného Radou vlády Sr pre prevenciu kriminality.
1
2
3
4
5
Oznamy
Vianočné a novoročné prianie starostu obce.
Informácia o realizácii projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.," finančne podporeného Košickým samosprávnym krajom.
Informácia o realizácii projektu s názvom: ,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."
Očkovanie proti COVID - 19 jednodávkovou vakcínou
Informácie k registrácii chovu ošípaných na domácu spotrebu a informácia k výskytu afrického moru ošípaných.
Úradná tabuľa
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbariát Závadka.
Pozvánka na 16. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 31.03.2022.
Návrh Záverečného účtu obce Hnilec za rok 2021.
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Hnilec na roky 2022-2030.
Plán kontrolnej činnosti HK obce Hnilec na obdobie apríl 2022 až september 2022.
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné stanovisko.
Oznámenie o uložení zásielky Peter Krupko.
Pozvánka na 15. zasadnutie OZ obce Hnilec.
Návrh rozpočtu obce Hnilec na roky 2022-2024.
Oznámenie o doručení doporučenej zásielky - Martin Drajna.