Search:
ObjektZávadaDátum nahláseniaUlicaSpôsob vyriešeniaPopis
{{item.Objekt}}{{item.Zavada}}{{item.DatumHlasenia | date:'dd/MM/yyyy'}}{{item.Ulica}}{{item.SposobVyriesenia}}{{item.Popis}}

Nemáte evidované žiadne entity, zoznam je prázdny.

Nepodarilo sa zavolať službu.