Rozhlasové oznamy zo dňa 24.08.2016

Dňa 25. augusta 2016 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu mimo harmonogramu vývozu komunálneho odpadu.

Rozhlasové oznamy zo dňa 18.08.2016

1. Dňa 27. augusta 2016 sa bude konať 7. ročník volejbalového turnaja so začiatkom o 9.00 hodine na mutifunkčnom ihrisku. Prosíme jednotlivé družstvá, aby svoju účasť na turnaji  nahlásili na obecnom úrade do 24. augusta, t.j. do stredy. Štartovné na osobu je 1,00 €. O 13.00 hodine sa uskutočnia športové hry detí.

2. Dňa 26. augusta 2016 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Medzi veľkoobjemový odpad patria veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob.

Patrí sem:

 • Starý nábytok ( kreslá, stoličky, skrine, matrace, váľandy )
 • Podlahové krytiny ( koberce, linolea )
 • Sanitárna keramika ( umývadla, vane, toalety ),
 • Ostatné ( napr. staré lyže, bicykle, matrace, zrkadlá, staré okná a pod. )

Medzi veľkoobjemový odpad nepatrí  :

 • Nebezpečný odpad ( ľadničky, televízory, počítačové monitory, žiarivky a výbojky, autobatérie, práčky, farby ), 
 • Triedený odpad ( papier, sklo, plasty, železo ),
 • Kompostovateľný odpad ( tráva, lístie ),
 • Mŕtve domáce zvieratá ( tie patria do kafilérie ),
 • Bežný komunálny odpad,
 • Stavebný odpad a kamene,
 • Pneumatiky

Dôrazne žiadame občanov, aby tento odpad na určené miesto nenosili.

Objemný odpad môžete nosiť do piatku 26. augusta do 9,00 hodiny za budovu bývalej ZŠ. Odtiaľ bude odvezený na skládku odpadu.

Rozhlasové oznamy zo dňa 27.07.2016

 
1. Dňa 28.júla.2016 sa uskutoční mimoriadny vývoz komunálneho odpadu mimo harmonogramu vývozu komunálneho odpadu.
 
 
 
2. Dňa 27.júla o 17,00 sa v budove obecného úradu bude konať 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hnilec.