Zmluvy 2022

 01/2022 - Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb / zverejnená dňa 16.03.2022 /

 02/2022 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / zverejnený dňa 06.04.2022 /

 03/2022- Sprostredkovateľská zmluva - predaj dodávky / zverejnená dňa 11.04.2022 /

 04/2022 -  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Vybudovanie krytého sedenia v areáli centra miestnych služieb / zverejnený dňa 11.04.2022 /

 05/2022 - Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom v obci Hnilec  / zverejnený dňa 11.04.2022 /

 06/2022 - Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby / zverejnená dňa 25.04.2022 /

 07/2022 - Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112345

 08/2022 - Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb/ zverejnená dňa 14.09.2022 /

 09/2022 - Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať / zverejnená daň 14.09.2022/

 10/2022 - Poistná zmluva - úrazové poistenie / zverejnená dňa 31.10..2022 /

 11/2022 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  / zverejnená dňa 31.10.2022 /

 12/2022 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  / zverejnená dňa 31.10.2022 /

 13/2022 - Dohoda č. 22/44/010/9 / zverejnená v CRZ/

 14/2022 - Dohoda č. 22/44/012/13 / zverejnená v CRZ/

 15/2022 - Dohoda č. 22/44/054/479 / zverejnená v CRZ/

 16/2022 - Zmluva o prevode výpočtovej techniky / zverejnená dňa  13.12.2022/

 17/2022 - Dohoda o ukončení zmluvy o dielo / zverejnená dňa  13.12.2022/

 18/2022 - Zmluva o nájme hnuteľnej veci / zverejnená dňa 13.12.2022/

 19/2022 - Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nehnuteľností / zverejnená dňa 30.12.2022/

 20/2022 - Dodatok č.24 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hnilec č. 6000/2002/V-7/ zverejnený dňa 04.01.2023/

 

 

 

Zmluvy 2021

 01/2021 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnená dňa 20.01.2021/

 02/2021 - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 05.02.2021/

 03/2021 - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 11.02..2021/

 04/2021 - Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 18.02.2021/

 05/2021 - Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 24.02.2021/

 06/2021 - Kúpna zmluva - predaj bágra/ zverejnená dňa 01.03.2021/

 07/2021 - Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 04.03.2021/

 08/2021 - Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 11.03.2021/

 09/2021 - Dodatok k zmluve o výpožičke / zverejnený dňa 16.03.2021/

 10/2021 - Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 17.03.2021/

 11/2021 - Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 24.03.2021/

 12/2021 - Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 31.03.2021/

 13/2021 - Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 24.02.2021/

 14/2021 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom 0534493291 / zverejnená dňa 14.04.2021/

 15/2021 - Dodatok č. 11 k zmluve o poskytovaní verejných služieb SČK / zverejnený dňa 14.04.2021/

 16/2021 - Dohoda o spádovej MŠ/ zverejnená dňa 14.04.2021/

 17/2021 - Zmluva o úvere / zverejnená dňa 14.05.2021/

 18/2021 - Kúpna zmluva - valcovaná oceľ / zverejnená dňa 13.05.2021/

 19/2021 - Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb / zverejnená dňa 17.05.2021/

 20/2021 - Dodatok č. 6 k Zmluva o poskytnutí fin. prostr. na záujmové vzdelávanie /zverejnená dňa 12.07.2021/

 21/2021 - Kúpna zmluva - podperné body elektrického vedenia/zverejnená dňa 27.07.2021/

 22/2021 - Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o dielo :,, Vybudovanie krytého sedenia v areáli centra miestnych služieb v obci Hnilec:" /zverejnený  dňa 13.09.2021/

 23/2021 - Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o dielo :,, Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom v obci Hnilec." / zverejnený dňa 13.09.2021/

 24/2021 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AA25 /zverejnená v CRZ dňa 16.09.2021/

 25/2021 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AB19 /zverejnená v CRZ dňa 16.09.2021/

 26/2021 - Zmluva o prevode výpočtovej techniky / zverejnené dňa 28.10.2021/

 27/2021 - Zmluva o grantovom účte / zverejnené dňa 30.11.2021/

 28/2021 - Zmluva o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácií a opravu lokálnych výtlkov v obci Hnilec / zverejnená dňa 03.12.2021 / 

 29/2021 - Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov / zverejnená dňa 09.12.2021 / 

 30/2021 - Kúpna zmluva na dodávku / zverejnená dňa 09.12.2021 / 

 31/2021  - Návrh poistnej zmluvy - WV / zverejnené dňa 10.12.2021/

 32/2021 - Zmluva o poskytnutí dotácie - KSK / zverejnená dňa 14.12.2021 / 

 33/2021 - Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie CVČ dotácie  / zverejnený dňa 29.12.2021 / 

 34/2021 - Dodatok k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho dpadu z obce  / zverejnený dňa 30.12.2021 / 

 

 

 

 

Zmluvy 2020

 01/2020 - V - Zmluva na odber vody / zverejnená dňa 31.01.2020/

 02/2020 - V - Zmluva na odber vody / zverejnená dňa 31.01.2020/

 01/2020 - Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie / zverejnená dňa 26.02.2020/

 02/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom a.s./ zverejnená dňa 14.05.2020/

 03/2020 - V - Zmluva na odber vody / zverejnená dňa 17.08.2020/

 03/2020 - Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odobrnej praxe / zverejnená dňa 21.09.2020 /

 04/2020 - Príkazná zmluva č. 18/VO/06/2020/EL-KSVO / zverejnená dňa 21.09.2020 /

 05/2020 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností/ - Emil Smorada a manž. /zverejnená dňa 02.10.2020/

 06/2020 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností/ - Pavol Kmetz a manž. /zverejnená dňa 09.10.2020/

 07/2020 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností/ - Smorada M. /zverejnená dňa 16.10.2020/

 08/2020 - Zmluva na odchyt túlavých zvierat - /zverejnená dňa 22.10.2020/

 09/2020 - Dohoda s UPSVaR podľa §10 - /zverejnená dňa 04.12.2020/

 10/2020 - Dohoda s UPSVaR podľa §12 - /zverejnená dňa 04.12.2020/

 11/2020 - Zmluva o združenej dodávke elektriny - /zverejnená dňa 04.12.2020/

 13/2020 - Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR / zverejnená dňa 11.12.2020 /

 14/2020 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s/ zverejnený dňa 11.12.2020 /

 15/2020 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.  / zverejnená dňa 11.12.2020 /

 16/2020 - Dodatok k zmluve o zbere odpadu - Brantner Nova s.r.o / zverejnená dňa 14.12.2020 /

 17/2020 - Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prodtriedkov CVČ na záujmové vzdelávanie žiakov

/ zverejnená dňa 18.12.2020 /

 

Zmluvy 2019

 

01/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.1.2019/

02/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 18.01.2019/

03/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 18.01.2019/

 01/2019 - V - Zmluva o dodávke vody z VV / zverejnená dňa 23. 01.2019 /

 02/2019 - V - Zmluva o dodávke vody z VV / zverejnená dňa 23. 01.2019 /

 04/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 28.1.2019/

 01/2019 - Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb / zverejnená dňa 07.02.2019 /

 01/2019 - Zmluva o prenájme pozemku / zverejnená dňa 18.03.2019 /

 05/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 4.3.2019/

 06/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 8.3.2019/

 07/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 8.3.2019/

 04/2019 - Darovacia zmluva na pozemok - cintorín Delava / zverejnená dňa 21.03.2019/

 03/2019 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 22.03.2019 /

 05/2019 - Darovacia zmluva / zverejnená dňa 27.03.2019 /

 04/2019 - V -  Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 01.04.2019 /

 08/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 4.4.2019/

 05/2019 - V -  Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 22.3.2019/

 06/2019 - V -  Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 07.05.2019 /

 06/2019 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnená dňa 07.05.2019 /

 07/2019 - V -  Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 13.05.2019 /

09/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.05.2019/

 07/2019 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Antony D. / zverejnená dňa 19.06.2019 /

 08/2019 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Podolinský M. / zverejnená dňa 20.06.2019 /

 09/2019 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Podolinský J. / zverejnená dňa 26.06.2019 /

 10/2019 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Liptáková J. / zverejnená dňa 08.07.2019 /

 10/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.07.2019/

 11/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.07.2019/

 11/2019 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / zverejnené dňa 09.07.2019 /

 08/2019 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 17.7.2019 /

 12/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 18.07.2019/

 13/2019 - 17/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.07.2019/

 18/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 19/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 20/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 21/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 22/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 23/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 24/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 25/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 26/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 27/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 28/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 29/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 30/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 31/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 32 - 34/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 35/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 36/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 37/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 38/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 39/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 40/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 41/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 42/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 43/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.08.2019/

 44/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.08.2019/

45/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.08.2019/

 46/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.08.2019/

 47/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.08.2019/

 48/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.08.2019/

 49/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.08.2019/

 50/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.08.2019/

 51/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 15.08.2019/

 52/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 16.08.2019/

 12/19 - Hromadná licenčná zmluva / zverejnená dňa 22.08.2019 /

 13/19 - Zmluva o zabezpečení odbornej praxe / zverejnená dňa 06.09.2019 /

 53/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 10.09.2019/

 54/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 10.09.2019/

 55/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 10.09.2019/

 14/19 - Dodatok k zmluve o poskytovaní právnych služieb /zverejnená dňa 26.09.2019 /

 15/19 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb / zverejnená dňa 01.10.2019 /

 16/19 - Zmluva o dielo - Úprava verejného priestranstva pred obedným úradom v obci Hnilec / zverejnená dňa 7.10.2019 /

 17/19 - Zmluva o dielo - Vybudovanie krytého sedenia v areáli centra miestnych služieb v obci Hnilec / zverejnená dňa 7.10.2019 /

 56/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.10.2019/

 57/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.10.2019/

 58/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.10.2019/

 59/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.10.2019/

 60/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.102019/

 61/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.10.2019/

 62/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.10.2019/

 63/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.10.2019/

 64/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.10.2019/

 65/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 16.10.2019/

 66/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 31.10.2019/

 67/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 31.10.2019/

 68/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 12.11.2019/

 69/2019 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 13.12.2019/

 18/2019 - Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - SPF /zverejnená na stránke SPF/

 19/2019 - Dodatok č. 21 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu / zverejnená dňa 14.12.2019 /

2018

 27/2018 - Dodatok k zmluve o zneškodnení odpadu / zverejnené dňa 13.12.2018 /

 26/2018 - Nájomná zmluva / zverejnená dňa 13.12.2018 /

 25/2018 - Darovacia zmluva /zverejnená dňa 13.12.2018/

 27/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 5.12.2018 /

 26/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta /zverejnená dňa 5.12.2018 /

 24/2018 - Zmluva o dodávke elektriny / zverejnená dňa 13.12.2018 /

 23/2018 - Kúpna zmluva o prevode pozemku / zverejná dňa 7.12.2018/

 25/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 14.11.2018 /

 24/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 13.11.2018 /

 22/2018 - Dodatok k zmluve - CVČ / zverejnené dňa 13.11.2018 /

 21/2018 - Zmluva o vykonaní auditu / zverejnená dňa 12.11.2018 /

 23/2018 - zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 7.11.2018 /

 20/2018 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb /zverejnená dňa 2.11.2018/

 19/2018 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb /zverejnená dňa 2.11.2018/

 11/2018 V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 31.10.2018/

 22/2018 - zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 29.10.2018 /

 21/2018 - zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 17.10.2018 /

 20/2018 HM - zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 08.10.2018 /

 19/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 05.10.2018 /

 17/2018 - Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu/zverejnená dňa 02.10.2018/

 16/2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - KSK / zverejnené dňa 02.10.2018 /

 18/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 17.09.2018 /

 17/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 13.09.2018 /

 15/2018 - Hromadná licenčná zmluva / zverejnená dňa 12.09.2018 /

 16/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 03.09.2018/

 15/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 03.09.2018/

 14/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.8.2018/

 14/2018 - Kúpna zmluva na pozemok / zverejnená dňa 27.08.2018 /

 13/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 20.8.2018/

 13/2018 - Zmluva o dielo - oprava lokálnych  výtlkov a ucelených úsekov MK / zverejnená dňa 20.08.2018 /

10/2018 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 03.08.2018 /

12/2018 - Príkazná zmluva - verejné obstarávanie na dodávku el. energie / zverejnená dňa 04.07.2018 /

 12/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 28.6.2018 /

 11/2018 - HM - Zmluva onájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.06.2018 /

11/2018 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia MK / zverejnená dňa 18.06.2018 /

10/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 12.06.2018 /

09/2018 - HM- Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 25.05.2018 /

08/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 23.05.2018 /

10/2018 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom / zverejnená dňa 21.05.2018 /

09/2018 - Dohoda č 18/44/010/14 s ÚPSVaR / zverejnená dňa 17.05.2018 /

08/2018 - Dohoda č 18/44/012/23 s ÚPSVaR / zverejnená dňa 17.05.2018 /

07/2018 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnená dňa 15.05.2018 /

06/2018 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnená dňa 15.05.2018 /

05/2018 - Prevádzkovateľsko-sprostredkovateľská zmluva / zverejnená 21.05.2018 /

 03/2018 - Zmluva o nájme hnuteľnej veci - báger / zverejnená dňa 04.05.2018 /

07/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.04.2018/

02/2018 - Zmluva o priojení do distribučnej sústavy - VSD / zverejnená dňa 16.04.2018/

06/2018 - Hm - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.02.2018 /

05/2018 - Hm - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.02.2018 /

04/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 16.02.2018 /

03/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 30.01.2018 /

02/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 26.01.2018 /

01/2018 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 26.01.2018 /

09/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 09.02.2018 /

08/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

 07/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

06/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

05/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

04/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

03/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

02/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

01/2018 - V - Zmluva o dodávke vody z ver. vodovodu / zverejnená dňa 01.02.2018 /

 01/18 - Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov / zverejnená dňa 22.01.2018 /

2017

34/17 - Príkazná zmluva / zverejnená dňa 22.12.2017/

33/17 - Dodatok k Zmluve o zbere odpadu - B- Nova / zverejnená dňa 22.12.2017 /

09/2017 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.11.2017 /

08/2017 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 27.11.2017 /

31/17 - Dohoda o zabezpečení podmienok zapracovania / zverejnená dňa 31.10.2017/

30/17 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na CVČ /zverejnená dňa 30.10.2017/

29/17 - Dohoda o zabezpečení podmienok zapracovania / zverejnená dňa 22.09.2017/

28/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiakov / zverejnená dňa 14.09.2017 /

06/2017 -  HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnené dňa 13.09.2017 /

05/2017 - HM -  Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 07.09.2017 /

27/17 - Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností /zverejnená dňa 04.09.2017 /

26/17 - Dohoda o zabezpečení podmienok zapracovania / zverejnená dňa 31.08.2017 /

04/2017 - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 24.08.2017 /

25/17 - Dodatok k zmluve o pripojení - Telekom / zverejnená dňa 24.08.2017 /

03/2017 - zmluva o nájme hrobového miesta /zverejnená dňa 14.08.2017 /

 24/17 - Nájomná zmluva na báger / zverejnená dňa 09.08.2017 /

 23/17 - Nájomná zmluva na báger / zverejnená dňa 09.08.2017 /

 22/17 Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 21/17 - Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 20/17 - Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 19/17 - Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

 18/17 - Príkazná zmluva - 10. ročník HHF / zverejnená dňa 04.08.2017 /

17/17 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb / zverejnená dňa 23.06.2017/

16/17 - Dodatok č. 18 k Zmluve o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce /zverejnené dňa 16.06.2017/

02/2017 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 22.05.2017/

15/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnené dňa 25.04.2017/

14/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnené dňa 25.04.2017/

13/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnené dňa 25.04.2017/

12/17 - Dohoda o zabezpečení odbornej praxe / zverejnené dňa 25.04.2017/

11/2017 - Nájomná zmluva na prenájom sály / zverejnené dňa 13.04.2017 /

10/2017 - Nájomná zmluva - nájom UN / zverejnené dňa 29.03.2017 /

09/2017 - Kúpna zmluva - dom č. 165 /zverejnená dňa 22.03.2017/

08/2017 - Zmluva o skončení nájmu / zverejnená dňa 13.03.2017/

01/2017 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 09.03.2017/

07/2017 - Dodatok k zmluve č. 142/§52a/2016/ŠR/zverejnená dňa 28.02.2017/

03/2017 - V- Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 31.01.2017/

02/2017 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 31.01.2017/

01/2017 - V - Zmluva o dodávke vody / zverjnená dňa 31.01.2017/

05/17 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ / zverejnená dňa 24.01.2017/

04/17 - Poistná zmluva / zverejnená dňa 24.01.2017/

03/17 - Kúpna zmluva / zverejnená dňa 24.01.2017/

02/17 - Dodatok k zmluve o zbere odpadu / zverejný dňa 24.01.2017/

01/17 - Zmluve o zbere odpadu / zverejnená dňa 24.01.2017 /

2016

46/16 - Dohoda č. 16/44/012/146 - ÚPSVaR / zverejnená dňa 29.12.2016 /

45/16 - Dohoda č. 16/44/010/97 -ÚPSVaR / zverejnené dňa 29.12.2016/

44/16 - Príkazná zmluva  - ZUŠ Smižany / zverejnené dňa 10.12.2016/

43/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / zverejnené dňa 14.11.2016/

42/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / zverejnené dňa 14.11.2016/

41/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / zverejnené dňa 14.11.2016/

40/16 - Zmluva o dielo / zverejnená dňa 3.11.2016/

39/16 - Dohoda č. 142/§52a/2016/ŠR / zverejnená dňa 3.11.2016 /

38/16 - Darovacia zmluva / zverejnená dňa 27.10.2016/

37/16 - Dodatok k zmluve - DCOM / zverejnaná dňa 27.10.2016/

36/16 - Nájomná zmluva na hnuteľné veci / zverejnená dňa 13.10.2016/

02/2016 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 11.10.2016/

03/2016 - HM - Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 11.10.2016 /

35/16 - Zmluva o dodávke elektriny / zverejná dňa 21.09.216 /

34/16 - Dohoda na zabezpečenie odbornej praxe žiakov / zverejnené dňa 21.09.2016/

33/16 - Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu / zverejnená dňa 21.9.2016 /

32/16 - Hromadná licenčná zmluva - SOZA / zverejnená dňa 30.08.2016 /

31/16 - Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie / zverejnená dňa 19.08.2016 /

30/16 - Príkazná zmluva - Branislav Majerčík / zverejnená dňa 06.08.2016/

29/16 - Príkazná zmluva - Oľga Wagnerová / zverejnená dňa 06.08.2016 /

28/16 - Zmluva o dielo - oprava bleskozvodov a strechy / zverejnené dňa 06.08.2016/

27/16 - Príkazná zmluva - Miroslav Leskovjanský / zverejnená dňa 06.08.2016 /

26/16 - Príkazná zmluva - Jadranka Handlovská / zverejnená dňa 05.08.2016 /

25/16 - Príkazná zmluva - Roman Bikár / zverejnená dňa 05.08.2016/

07/16 - V- Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 02.08.2016/

24/16 - Dodatok č. 16 k Zmluve o zbere odpadu - B-Nova/ zverejnené 30.6.2016/

06/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 30.06.2016 /

23/16 - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy / zverejnená dňa 27.06.2016 /

22/16 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom / zverejnená dňa 13.06.2016/

21/16 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom / zverejnená dňa 13.06.2016/

20/16 - Zmluva o prevádzkovaní systému triedeného zberu odpadov / zverejnená dňa 13.06.2016 /

05/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 27.05.2016/

 19/2016 - Zmluva o dielo - zhotovenie soc. posudku / zverejnená dňa 20.05.2016 /

 01/2016 - HM Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 20.05.2016/

 04/2016 -V- Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 10.05.2016/

03/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 27.05.2016 /

 02/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 10.05.2016 /

 18/16 - Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe/zverejnená dňa 10.05.2016/

 17/16-  Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe/zverejnená dňa 10.05.2016/

 16/16 - Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie / zverejnená dňa 10.05.2016/

 15/16 - Zmluva - Slovgram / zverejnená dňa 27.04.2016 /

 14/16 - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - ENVI-PAK / zverejnená dňa 27.04.2016/

 13/16 - Dohoda č. 23/§52/2016 / zverejnená dňa 04.04.2016 /

 12/16 - Zmluva o poskytovaní soc. služby / zverejnená dňa 04.04.2016 /

 11/16 - Zmluva o prenájme bágra / zverejnená dňa 03.04.2016 /

 10/16 - Zmluva o dodávke elektriny / zverejnená 23.03.2016 /

 09/16 - Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny / zverejnené 17.03.2016 / 

 08/16 - Zmluva o dielo - zhotovenie diela ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb
v obci Hnilec“ / zverejnené dňa 07.03.2015 /

 07/16 - Mandátna zmluva na zabezpečenie stavebného dozoru / zverejnené dňa 07.03.2016 / 

 06/16 - Kúpna zmluva - Brantner Nova / zverejnené dňa 08.03.2016 / 

 05/16 - Dodatok k dohode č. 71/2015 - ÚPSVaR / zverejnené dňa 08.03.2016 / 

 04/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / S-Telekom /zverejnené 15.02.2016 /

 03/16 - Zmluva o pripojení - výmena ističa / VSE, zverejnené dňa 15.02.2016 / Stiahnuť

 02/16 - Zmluva o dielo - vyhotovenie soc. posudku / zverejnené dňa 15.02.2016 / 

 01/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnené dňa 29.01.2016 / 

 01/16 - Poistná zmluva - poistenie majetku / zverejnené dňa 26.01.2016 / 

 

2015

Aquaspiš - dodatok / zverejnené 26.01.2016 /  Stiahnuť

Aquaspiš - zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu / zverejnené 26.01.2016 / Stiahnuť

Nájomná zmluva - SPF / zverejnené 26.01.2016 /  Stiahnuť

Dohoda - §10/ zverejnené dňa 26.01.2016 /  Stiahnuť

Dohoda §12/ zverejnené dňa 26.01.2016 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené 26.01.2016 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené dňa 26.01.2016 /  Stiahnuť

Zmluva o pripojení / zverejnené dňa 26.01.2016 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo - Pro-Ateliers / zverejnené dňa 10.12.2015 / Stiahnuť

Mandátna zmluva - Inpro Poprad, s.r.o / zverejnené dňa 7.12.2015 / Stiahnuť

Dodatok k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie / zverejnené dňa 1.12.2015 / Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti / zverejnené dňa 4.11.2015 / Stiahnuť

Zmluva o nájme hnuteľnej veci / zverejnené dňa 4.11.2015/ Stiahnuť

Zmluva o dielo / zverejnené dňa 4.11.2015/ Stiahnuť

Zmluva o dielo / zverejnené dňa 4.11.2015 / Stiahnuť

Zmluva o dielo /zverejnené dňa  4.11.2015 / Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené 4.11.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti/ zverejnené dňa 15.10.2015/  Stiahnuť

Zmluva o poskytovaní ver. služieb - Slovak Telekom, a.s./ zverejnené dňa 15.10.2015/  Stiahnuť

Príkazná zmluva - ver. obstarávanie na el. energiu/ zverejnené dňa 15.10.2015/  Stiahnuť

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti/ zverejnené dňa 1.10.2015 /  Stiahnuť

Dodatok k zmluve o pripojení k IS DCOM/ zverejnené dňa 1.10.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti / zverejnené dňa 1.10.2015/ Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti/ zverejnené dňa 1.10.2015 /  Stiahnuť

Kúpna zmluva/ zverejnené  27.8.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č . 01/2015/ zverejnené dňa 19.02.2015/  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č . 02/2015 /zverejnené dňa 19.03.2015/  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č . 03/2015/ zverejnené dňa 19.03.2015/  Stiahnuť

Zmluva o darovaní / zverejnené dňa 14.08.2015 / Stiahnuť

Zmluva o vykonaní auditu /zverejnené dňa  14.08.2015/ Stiahnuť

Hromadná licenčná zmluva - SOZA / zverejnené dňa 05.08.2015 / Stiahnuť

Príkazné zmluvy - hudobná produkcia na Hnilecký hudobný festival / zverejnené dňa 05.08.2015 / Stiahnuť

Zmluva o dielo - Ives / zverejnené dňa 30.06.2015 / Stiahnuť

Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny / zverejnené dňa 10.06.2015/ Stiahnuť

Dodatok k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadov / zverejnené dňa 10.06.2015 / Stiahnuť

Dodatok č. 2015/184609 k dohode č. 60/2014/ zverejnené dňa 28.05.2015 /  Stiahnuť

Dodatok č. 2015/184607 k dohode č. 5/2014/ zverejnené dňa 28.05.2015/  Stiahnuť

Zmluva o nájme nehnuteľnosti / zverejnené dňa 28.05.2015 / Stiahnuť

Nájomná zmluva / zverejnené dňa 14.05.2015 / Stiahnuť

Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti/ zverejnené dňa 13.04.2015 /  Stiahnuť

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest/ zverejnené dňa 13.04.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o elektronickej komunikácii - Union/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo / zverejnené dňa 19.03.2015 / Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o dielo/ zverejnené dňa 19.03.2015 /  Stiahnuť

Zmluva o úrazovom poistení/ zverejnené dňa 24.02.2015/  Stiahnuť

Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv/ zverejnené dňa 23.01.2015/  Stiahnuť

2014

Zmluva o dielo/ 22.01.2015 / Stiahnuť

Dodatok k zmluve o pripojení/ 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluva o úrazovom poistení UoZú 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluva o pripojení k informačnému systému dátového centra obcí a miest/ 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluva o nájme pozemku/ 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluva o dielo/ 18.11.2014 / Stiahnuť

Zmluvy o dielo/ 18.11.2014/  Stiahnuť

Hromadná licenčná zmluva/ 15.10.2014 / Stiahnuť

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt ,,7 ročník Hnileckého hudobného festivalu"/ 30.07.2014 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta 06/14/ 30.07.2014 / Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/14/ 30.07.2014 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/14/ 18.07.2014 /  Stiahnuť

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí/ 11.07.2014 /  Stiahnuť

Dodatok č. 14 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadu z obce/ 13.07.2014/ Stiahnuť

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS - §12/ 17.06.2014 /  Stiahnuť

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS - §10/ 17.6.2014 /  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/14/ 21.05.2014/  Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/14/ 21.05.2014 / Stiahnuť

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/14/ 21.05.2014 / Stiahnuť

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí / 9.5.2014 /  Stiahnuť

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí /9.5.2014/  Stiahnuť

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov/ 9.5.2014/ Stiahnuť

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov/ 9.5.2014 /  Stiahnuť

Dodatky k zmluvám o dodávke vody/ 10.03.2014/  Stiahnuť

Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č 5100260485S/2014/ 26.2.2014 /  Stiahnuť

Zmluva - úrazové poistenie UoZ Stiahnuť / 30.01.2014 /

Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí Stiahnuť / 16.01.2014 /

2013

Zmluva o dielo Stiahnuť/ 31.12.2013/

Zmluva o dielo Stiahnuť/31.12.2013

Dodatok k zmluve o poistení majetku Stiahnuť/31.12.2013/

Dodatok k zmluve o poistení majetku Stiahnuť / 31.12.2013 /

Zmluva - úrazové poistenie UoZ Stiahnuť/ 03.12.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 08/2013 Stiahnuť / 19.11.2013 /

Zmluva o dielo Stiahnuť / 17.09.2013/

Zmluva o dielo Stiahnuť / 17.09.2013/

Zmluva o dielo Stiahnuť / 17.09.2013/

Zmluva o dielo Stiahnuť / 17.09.2013/

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov Stiahnuť / 10.07.2013 /

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností Stiahnuť / 10.07.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č 07/2013 Stiahnuť/ 10.07.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č 06/2013 Stiahnuť / 01.07.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č 05/2013 Stiahnuť /20.06.2013/

Zmluva o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Stiahnuť / 14.06.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2013 Stiahnuť / 30.05.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č.03/2013 Stiahnuť / 30.05.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2013 Stiahnuť / 30.05.2013 /

Darovacia zmluva Stiahnuť/ 22.05.2013 /

Dodatok ,, Zľava " k Zmluve o združenej dodávke elektriny Stiahnuť / 18.04.2013 /

Kúpna zmluva na prevodovku Stiahnuť / 08.03.2013 /

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2013 Stiahnuť/ 28.02.2013/

D o d a t o k  k zmluve o zneškodňovaní odpadu Stiahnuť / 03.01.2013 /

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP Stiahnuť /06.02.2013/

D o d a t o k  k zmluve o pripojení Stiahnuť/ 28.02.2013 /

D o d a t o k  k zmluve o pripojení Stiahnuť / 28.02.2013 /