Dodávateľské faktúry rok 2023

 Január 2023 / zverejnené dňa ...................... /

 Február 2023 / zverejnené dňa ................../

 Marec 2023 / zverejnené dňa ...................

 Apríl 2023 / zverejnené dňa ..................

 Máj  2023 / zverejnené dňa ..................

 Jún 2023 / zverejnené dňa ......................

 Júl 2023 / zverejnené dňa ......................

August 2023 / zverejnené dňa .........................

 September 2023 / zverejnené ...............................

Október 2023 / zverejnené dňa ...................

 November 2023 / zverejnené dňa ...........................

 December 2023 / zverejnené dňa............................