<Here you can add your web content.>

 

 

Bankový účet obce Hnilec: IBAN SK12 5600 0000 0034 3417 4001

Starosta obce:  IngOtokár Jeremiaš


Hlavný kontrolór obce: Ing.Ladislav Janičko


Administratívne pracovníčky:

Bc. Daniela Šmelková, Miroslava Smoradová

 

Stavebný úrad:

Spoločný stavebný úrad Spišský Hrušov.

Bc. Marcela Vdovjak

Tlf. číslo: 0910 458 456

 

Úradné hodiny:

 

pondelok: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda:      7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok:      7:30 - 12:00