Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2023 TU

 

 Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2022 TU

 Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2021 TU

 Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2020 TU

 Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2019 TU

 

Oznam
Dňa 18.05.2018 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu ako sú: vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, počítače monitory a rôzne iné elektrické a elektronické zariadenia, olejové filtre, žiarivky, obaly od nebezpečných látok, použité motorové oleje, batérie a akumulátory a veľkoobjemový odpad, ktorý sa nevojde do 120 l KUKA nádoby.
Tento odpad môžete nosiť do 17.05.2018 za budovu bývalej základnej školy, odtiaľ bude odvezený na skládku nebezpečného odpadu.

 

 

Oznam
Dňa 25.11.2016 sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu ako sú: vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, počítače monitory a rôzne iné elektrické a elektronické zariadenia, olejové filtre, žiarivky, obaly od nebezpečných látok, použité motorové oleje, batérie a akumulátory.
Tento odpad môžete nosiť do piatku 25.11 2016 do 9,00 hodiny za budovu bývalej základnej školy, odtiaľ bude odvezený na skládku nebezpečného odpadu.

 

OZNAM

Dňa 26. augusta 2016 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Medzi veľkoobjemový odpad patria veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob.

Patrí sem:

 • Starý nábytok ( kreslá, stoličky, skrine, matrace, váľandy )
 • Podlahové krytiny ( koberce, linolea )
 • Sanitárna keramika ( umývadla, vane, toalety ),
 • Ostatné ( napr. staré lyže, bicykle, matrace, zrkadlá, staré okná a pod. )

Medzi veľkoobjemový odpad nepatrí  :

 • Nebezpečný odpad ( chladničky, televízory, počítačové monitory, žiarivky a výbojky, autobatérie, práčky, farby ), 
 • Triedený odpad ( papier, sklo, plasty, železo ),
 • Kompostovateľný odpad ( tráva, lístie ),
 • Mŕtve domáce zvieratá ( tie patria do kafilérie ),
 • Bežný komunálny odpad,
 • Stavebný odpad a kamene,
 • Pneumatiky

Dôrazne žiadame občanov, aby tento odpad na určené miesto nenosili.

Objemný odpad môžete nosiť do piatku 26. augusta do 9,00 hodiny za budovu bývalej ZŠ. Odtiaľ bude odvezený na skládku odpadu.