Celoplošné testovanie na COVID - 19. Harmonogram na II kolo testovania.
Dôležitý oznam - vybavovanie úradných záležitostí na obecnom úrade.
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od 15.10.2020.
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Hnilec.
Predaj prebytočného hnuteľného majetku - Bielorus.
Zrušenie regulácie úradných hodín obecného úradu.
Preventívne opatrenia na ochranu seniorov - ochrana seniorov pred podvodnými praktikami.
EUROBUS a.s. - oznam o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave.
Zmena úradných hodín obecného úradu v Hnilci.
Zverejnenie informácie o realizácii projektu finančne podporeného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.