Informácia o čerpaní rozpočtu  za rok 2022 / zverejnené dňa 02.02.2023/

 Rozpočet obce Hnilec na roky 2023 - 2025 / zverejnený dňa 13.12.2022/

Informácia o čerpaní rozpočtu  za rok 2021 / zverejnené dňa 07.02.2022/

 Rozpočet obce Hnilec na roky 2022 - 2024 / zverejnený dňa 29.12.2021/

  Informácia o zmenách rozpočtu obce Hnilec na rok 2021-rozpočtové opatrenie č.7/21 /zverejnené dňa  30.09.2021/

Informácia o čerpaní rozpočtu  za rok 2020 / zverejnené dňa 24.02.2021/

 Rozpočet obce Hnilec na roky 2021-2023 / zverejnený dňa 14.12.2020/

Informácia o zmenách rozpočtu obce Hnilec na rok 2020-rozpočtové opatrenie č.08/20 /zverejnené dňa  25.11.2020/

Informácia o zmenách rozpočtu obce Hnilec na rok 2020-rozpočtové opatrenie č.04/20 /zverejnené dňa  25.09.2020/

 Informácia o zmenách rozpočtu obce Hnilec na rok 2020-rozpočtové opatrenie č. 01 -03/20/zverejnené dňa 28.05.2020/

Informácia o čerpaní rozpočtu  za rok 2019 / zverejnené dňa 28.02.2020/

 Rozpočet obce Hnilec na roky 2020 - 2022/ zverejnený dňa 13.01.2020/

Informácia o zmene rozpočtu obce Hnilec na rok 2019-rozpočtové opatrenie č. 02/19/zverejnené dňa 28.05.2019/

Informácia o zmene rozpočtu obce Hnilec na rok 2019- rozpočtové opatrenie č. 01/19 /zverejnené dňa 20.05.2019/

Informácia o rozpočte za rok 2018 / zverejnené dňa 22.01.2019/

Rozpočet obce Hnilec na roky 2019-2021 / zverejnený dňa 22.01.2019 /

 Informácia o rozpočte za rok 2016 / zverejnené dňa 24.02.2017/

 Informácia o rozpočte za rok 2017 / zverejnené dňa 07.02.2018/

 Rozpočet obce Hnilec na roky 2018-2020 / zverejnený dňa 12.12.2017 /

 Informácia o rozpočte za rok 2016 / zverejnené dňa 24.02.2017/

Rozpočet obce Hnilec na roky 2017-2019 / zverejnený dňa 13.12.2016/

Rozpočet obce Hnilec na roky 2016 - 2018 / zverejnený dňa 14.12.2015 / 

Rozpočet obce Hnilec na roky 2015 - 2017 

Rozpočet obce na rok 2014