Komunitný plán sociálnych služieb 2022-2030

V zmysle zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Obec vykonáva posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe žiadosti. Žiadosť o posúdenie odkázanosti si môžte stiahnuť TU

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

Kontakt:

Obecný úrad Hnilec

Bc. Daniela Šmelková 

Tel.: 053/4493291

Mobil: 0911831860

e-mail: obechnilec@gmail.com