2021

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkymi hodnotami za 1. štvrťrok 2021 / zverejnená dňa 15.04.2021 /

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkymi hodnotami za 2. štvrťrok 2021 / zverejnená dňa 29.07.2021 /

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkymi hodnotami za 3. štvrťrok 2021 / zverejnená dňa 08.10.2021 /

 Súhrnná správa o zákazkach s nízkymi hodnotami za 4. štvrťrok 2021 / zverejnená dňa 10.01.2022 /

 

2020

Súhrnná správa o zadaní zákaziek  za I. štvrťrok 2020  / zverejnená dňa 30.04.2020/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek  za II. štvrťrok 2020  / zverejnená dňa 17.07.2020/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek  za III. štvrťrok 2020  / zverejnená dňa 13.10.2020/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek  za IV. štvrťrok 2020  / zverejnená dňa 08.01.2021/

2019

Súhrnná správa o zadaní zákaziek  za I. štvrťrok 2019  / zverejnená dňa 29.04.2019/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek  za II. štvrťrok 2019  / zverejnená dňa 09.07.2019/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek  za III. štvrťrok 2019  / zverejnená dňa 09.07.2019/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek  za IV. štvrťrok 2019  / zverejnená dňa 31.01.2020/

2018

 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za IV. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 18.01.2019/

 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za III. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 04.07.2018/

 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za II. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 04.07.2018/

 Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za I. štvrťrok 2018 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 13.04.2018/

2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za IV. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 16.01.2018/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za III. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 30.10.2017/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za II. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 06.07.2017/

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za I. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 26.04.2017/

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I.štvrťrok 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za II. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za III. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5000.- €  za IV. štvrťrok 2016 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov / zverejnená dňa 30.01.2017/

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za III.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní za IV.štvrťrok Stiahnuť

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za  III.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za IV.štvrťrok Stiahnuť

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za III.štvrťrok Stiahnuť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za IV.štvrťrok Stiahnuť

2011

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I. štvrťrok  Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za III. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za IV. štvrťrok Stiahnuť

2012

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za I. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za II. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za III. štvrťrok Stiahnuť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 € za IV. štvrťrok Stiahnuť