V obci Hnilec nie sú žiadne možnosti ubytovania.

Najbližšie možnosti ubytovania sú v Obci Mlynky http://www.mlynky.sk/