Oznámenie o doručení listu - Anna Džurná.
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 19.09.2023.
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Krupko.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na mesiace 10/2023 - 03/2024.
Oznámenie o uložení zásielky - Erik Kuchta
Oznámenie o uložení zásielky. J. Bodnárová
Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030."
Vodíková stratégia Košického kraja - oznámenie o strategickom dokumente.
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ obce Hnilec dňa 05.06.2023.
Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Kolesár a spol.