Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 09.11.2022/ zverejnené dňa 20.04.2023 /

 Uznesenia z 20. zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2022/ zverejnené dňa 20.04.2023 /

 Uznesenia z 1. zasadnutia OZ zo dňa 03.04.2023/ zverejnené dňa 20.04.2023 /

 Uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 05.06.2023/ zverejnené dňa 24.07.2023 /