Výzvy na predkladanie cenových ponúk sú zverejnené na úradnej tabuli obce Hnilec.