Voľby do NR SR 2023

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30.09.2023 :

obechnilec@gmail.com

Lehota na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie uplynie dňa 21.08.2023 o 24.00 hod.

Hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 16.augusta 2023. V prípade osobného prevzatia v úradných hodinách obce: 

pondelok: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda:      7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok:      7:30 - 12:00

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do NR SR.

Informácia pre voliča  o podmienkach práva voliť a práva byť volený. 

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania.

Informácia o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti.