Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                  372

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                                266

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:         262

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce:                       254

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

 

1. Ing. Otokár Jeremiaš – počet platných hlasov 216

2. Radoslav Filický – počet platných hlasov 26

3. Janka Kellnerová – počet platných hlasov 12

Za starostu obce Hnilec bol zvolený Ing. Otokár Jeremiaš.

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Hnilec boli zvolení:

1. Vladimír Čech s počtom platných hlasov 178

2. Rastislav Krempaský s počtom platných hlasov 166

3. Igor Krempaský s počtom platných hlasov 162

4. Jozef Opremčák s počtom platných hlasov 156

5. Roman Šmelko s počtom platných hlasov 112

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Cyril Kolesár s počtom platných hlasov 79

2. Drahomíra Krupárová s počtom platných hlasov 66

3. Dušan Smorada s počtom platných hlasov 59

4. Ján Novotný s počtom platných hlasov 50

Volebná účasť: 71,5 %

 

 

 

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: hnilec@t-zones.sk

 

       Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

       Informácia pre voliča

Informácie pre politické strany

Informácie pre nezávislých kandidátov

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Oznámenie o rozsahu funkcie starostu obce

Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

Vzory pre delegovanie do volebných komisií

Informácia k podávaniu kandidátnych listín

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. 11. 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hnilec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hnilci