2016

 19/2016 - Zmluva o dielo - zhotovenie soc. posudku / zverejnená dňa 20.05.2016 /

 01/2016 - HM Zmluva o nájme hrobového miesta / zverejnená dňa 20.05.2016/

04/2016 -V- Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 10.05.2016/ Stiahnuť

 02/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnená dňa 10.05.2016 / Stiahnuť

 18/16 - Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe/ zverejnená dňa 10.05.2016 / Stiahnuť

 17/16-  Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe/ zverejnená dňa 10.05.2016 / Stiahnuť

 16/16 - Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie / zverejnená dňa 10.05.2016/ Stiahnuť

 15/16 - Zmluva - Slovgram / zverejnená dňa 27.04.2016 / Stiahnuť

 14/16 - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - ENVI-PAK / zverejnená dňa 27.04.2016/ Stiahnuť

 13/16 - Dohoda č. 23/§52/2016 / zverejnená dňa 04.04.2016 / Stiahnuť

 12/16 - Zmluva o poskytovaní soc. služby / zverejnená dňa 04.04.2016 / Stiahnuť

 11/16 - Zmluva o prenájme bágra / zverejnená dňa 03.04.2016 / Stiahnuť

 10/16 - Zmluva o dodávke elektriny / zverejnená 23.03.2016 /

 09/16 - Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny / zverejnené 17.03.2016 / 

 08/16 - Zmluva o dielo - zhotovenie diela ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb
v obci Hnilec“ / zverejnené dňa 07.03.2015 /

 07/16 - Mandátna zmluva na zabezpečenie stavebného dozoru / zverejnené dňa 07.03.2016 / 

 06/16 - Kúpna zmluva - Brantner Nova / zverejnené dňa 08.03.2016 / 

 05/16 - Dodatok k dohode č. 71/2015 - ÚPSVaR / zverejnené dňa 08.03.2016 / 

 04/16 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb / S-Telekom /zverejnené 15.02.2016 /

 03/16 - Zmluva o pripojení - výmena ističa / VSE, zverejnené dňa 15.02.2016 / Stiahnuť

 02/16 - Zmluva o dielo - vyhotovenie soc. posudku / zverejnené dňa 15.02.2016 / 

 01/2016 - V - Zmluva o dodávke vody / zverejnené dňa 29.01.2016 / 

 01/16 - Poistná zmluva - poistenie majetku / zverejnené dňa 26.01.2016 /