Dodávateľské faktúry rok 2021

 Január 2021 / zverejnené dňa 06.04.2021 /

 Február 2021 / zverejnené dňa 06.04.2021 /

 Marec 2021 / zverejnené dňa 15.04.2021 /

 Apríl 2021 / zverejnené dňa 21.05.2021 /

 Máj 2021 / zverejnené dňa 25,.06.2021 /

 Jún 2021 / zverejnené dňa 23.07.2021 /

 Júl 2021 / zverejnené dňa 09.08.2021 /

 August 2021 / zverejnené dňa 06.09.2021 /

 September 2021 / zverejnené dňa 14.10.2021 /

 Október 2021 / zverejnené dňa 14.11.2021 /

 November 2021 / zverejnené dňa 29.12.2021 /

 December 2021 / zverejnené dňa 18.01.2022 /