Dodávateľské faktúry rok 2023

 Január 2023 / zverejnené dňa 10.02.2023 /

 Február 2023 / zverejnené dňa 10.03.2023/

 Marec 2023 / zverejnené dňa 12.04.2023/

 Apríl 2023 / zverejnené dňa 31.05.2023/

 Máj  2023 / zverejnené dňa 30.06.2023/

 Jún 2023 / zverejnené dňa 18.07.2023/

 Júl 2023 / zverejnené dňa ......................

August 2023 / zverejnené dňa .........................

 September 2023 / zverejnené ...............................

Október 2023 / zverejnené dňa ...................

 November 2023 / zverejnené dňa ...........................

 December 2023 / zverejnené dňa............................