Dodávateľské faktúry rok 2022

 Január 2022 / zverejnené dňa 10.02.2022 /

 Február 2022 / zverejnené dňa 10.03.2022/

 Marec 2022 / zverejnené dňa 13.04.2022/

 Apríl 2022 / zverejnené dňa 09.05.2022/

 Máj  2022 / zverejnené dňa 28.06.2022/

 Jún 2022 / zverejnené dňa 21.07.2022/