Poruchová služba VSE 0800 123 332 - tu môžete nonstop 24 hodín denne hlásiť poruchy na dodávke elektrickej energie. Všetky poruchy týkajúce sa dodávky elektrickej energie hláste na tomto telefónnom čísle.

V prípade poruchy na dodávke elekrickej energie VSD , a.s taktiež uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk. Na nej si viete na prehľadnej mapke skontrolovať, či už je porucha nahlásená, alebo či ide o plánované prerušenie distribúcie elektriny. Na tej istej stránke môžte nahlásiť aj novú poruchu.