Kultúra

V súčasnosti v obci nie sú žiadne kultúrne spolky. Kultúrne podujatia v rámci svojich finančných možností zabezpečuje Obec Hnilec. Pred niekoľkými rokmi sa v čase fašiang začala organizovať fašiangová zábava. Zatiaľ o tento druh kultúrneho podujatia záujem je najmä zo strany manželských párov. 

V lete počas prázdnin sa v obci koná Hnilecký hudobný festival. S tradíciou konania festivalu začali hudobníci z Ľudovej hudby Štefana Cínu. V posledných rokoch sa festival koná pod záštitou Obce Hnilec a s podporou finančných prostriedkov, ktoré sa na tento účel podarilo získať z KSK a Ministerstva financií. v roku 2017 sa konal už 10. ročník tohto festivalu. Zámerom vedenia obce Hnilec je , aby sa táto kultúrna akcia v obci urdržala čo najdlhšie už aj preto, že v obci je veľmi málo kutúrnych akcií.

V čase Vianoc sa v obci organizuje stretnutie Mikuláša s deťmi, na ktorom deti dostanú mikuláške balíčky a zabavia sa pri vianočnom stromčeku.

V závere roka sa koná ešte jedna kultúrna akcia - posedenie pri vianočnej kapustnici. Je zabezpečený kultúrny program a občania sa môžu stretnúť so starostom obce a bilancovať uplynulý rok.

Z hudobných telies v obci funguje Ľudová hudba Štefana Cínu www.lhsc.sk

Šport

Možnosti športu sú v obci obmedzené. K dispozícií je multifunkčné ihrisko v blízkosti budovy obecného úradu. Tu si môžete zahrať futbal, volejbal a tenis. V zime sa na ihrisku spraví klzisko a je možnosť tu korčuľovať a zahrať si hokej. Ihrisko je k dispozícii verejnosti počas celého roka.

Svojpomocne si v obci mladí vybavili posilňovňu v budove č. 11 na ulici Hámor.

Obec Hnilec v čase letných prázdnin organnizuje volejbalový turnaj. 

V obci sa koná každoročne v júli aj futbalový turnaj .