Adresa obecného úradu:

Huta 77/6

05375 Hnilec

 

Telefón, e-mail:

053/ 44 93 291

0911 831 860

Starosta obce: 0903 468 841

Stavebný úrad: 0910 458 456

obechnilec@gmail.com

 

 

 

 

 

Bankový účet obce Hnilec: IBAN SK12 5600 0000 0034 3417 4001

Starosta obce:  IngOtokár Jeremiaš


Hlavný kontrolór obce: Ing.Ladislav Janičko


Administratívne pracovníčky:

Bc. Daniela Šmelková, Miroslava Smoradová

 

Stavebný úrad:

Spoločný stavebný úrad Spišský Hrušov.

Bc. Marcela Vdovjak

Tlf. číslo: 0910 458 456

 

Úradné hodiny:

 

pondelok: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda:      7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok:      7:30 - 12:00