Oznam o zbere veľkoobjemového odpadu v obci Hnilec.
Oznam o očkovaní psov v obci Hnilec.
Pozvánka na 11. ročník volejbalového turnaja.
Pozvánka na 13. ročník Hnileckého hudobného festivalu.
Uzávierka cesty č. II/533.
Oznam o vyhlásení štrajkovej pohotovosti miest a obcí Slovenska.
Oznam a zbere veľkoobjemového odpadu.
Vianočné a novoročné prianie starostu obce.
Informácia o realizácii projektu: ,, Revitalizácia okolia Kaplnky Panny Márie v obci Hnilec.," finančne podporeného Košickým samosprávnym krajom.
Informácia o realizácii projektu s názvom: ,,Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom."