Späť

Dôležitý oznam.

Vážení občania,

na základe opatrení vyhlásených  Vládou SR na obmedzenie mobility obyvateľov Vám oznamujeme, že 

Obecný úrad Hnilec bude od 07.01.2021 pre verejnosť úplne ZATVORENÝ.

V prípade neodkladných záležitostí prosíme kontaktujte 

tel. č. : 0903468841, 0911831860.

V prípade potreby, Vás prosíme využiť na vybavenie telefonický kontakt, prípadne elektronickú komunikáciu. Kontakty sa nachádzajú na stránke www.hnilec.eu. Písomnosti (poštu) je možné vhodiť do schránky na to určenej, ktorá je umiestnená pred vstupom na úrad.

Ďakujem  za pochopenie.                                                                         

Ing. Otokár Jeremiaš
starosta obce