Späť

Zber veľkoobjemového odpadu.

V našej obci uskutoční zber nebezpečného a veľkoobjemového  odpadu

ako sú: vyradené elektrické a elektronické zariadenia, chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry, počítače monitory a rôzne iné elektrické a elektronické zariadenia, olejové filtre, žiarivky, obaly od nebezpečných látok, použité motorové oleje, batérie a akumulátory a veľkoobjemový odpad, ktorý sa nevojde do 120L KUKA nádoby.

 

UPOZORNENIE:

Tento odpad môžete nosiť

Od 19.9.2023 do 21.09.2023 

za budovu bývalej základnej školy, odtiaľ bude odvezený na skládku nebezpečného odpadu.

 

PNEUMATIKY do tohto zberu NEPATRIA. Žiadame Vás, aby ste ich nenosili na určené miesto.