Oznam - uzatvorenie budovy obecného úradu pre verejnosť.
Vianočné prianie starostu obce.
Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu
Celoplošné testovanie na COVID - 19. Harmonogram na II kolo testovania.
Dôležitý oznam - vybavovanie úradných záležitostí na obecnom úrade.
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od 15.10.2020.
Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Hnilec.
Predaj prebytočného hnuteľného majetku - Bielorus.
Zrušenie regulácie úradných hodín obecného úradu.
Preventívne opatrenia na ochranu seniorov - ochrana seniorov pred podvodnými praktikami.